Inhoud 3de studiejaar - Opleiding totAllround Multidimensionaal Kinesioloog

De modules van dit studiejaar staan in het teken van herstel en ondersteuning. De student leert in dit studiejaar herstelpogingen van de cliënt over te nemen op het punt waar de cliënt het zelf niet meer kan. Het geeft de student de mogelijkheid om het herstellend vermogen van de cliënt te reactiveren. Het lukt de cliënt niet meer om het herstel in zijn eigen zelfherstellend vermogen te vinden. Het zelfherstellend vermogen is wel aanwezig maar de cliënt is niet meer in staat om er toegang tot te krijgen. Het kan ook zijn dat de cliënt de nieuw aangebrachte informatie niet goed in zijn systemen kan laten schakelen of de cliënt herkent of herinnert zich niet hoe hij/zij het kan inzetten. Ook leert de student de zwakke plekken van de cliënt te ondersteunen indien dat nodig is.

Module Ondersteuning - 35 docentcontact uren
In deze module leert de student om cliënten te ondersteunen op hun weg tot genezing. De cliënt kan nog uit evenwicht raken doordat zijn/haar onvermogen pas tot vermogen is omgezet. Dan kan het nieuwe vermogen nog ondersteuning nodig hebben om zijn kwaliteiten tot ontwikkeling te brengen. Een cliënt kan bijvoorbeeld ook uit evenwicht raken door een nieuwe ervaring of door een reactie van de omgeving op het nieuwe vermogen van de cliënt.

Module Allergieën - 42 docentcontact uren
In deze module leert de student om overgevoeligheden te balanceren.

Overgevoeligheid op Levensenergie
Dit betekent dat de stroming tot evolueren blokkeert. De oorzaak van de overgevoeligheid is het gevolg van een eigenschap die een mens bezit. Zo zit je dus in elkaar.

Overgevoeligheid op Geestelijke voeding
Dit uit zich in het karakter. Karakter wordt gevormd en opgebouwd in de huidige incarnatie en zegt iets over de manier waarop iemand in het leven bezig is. De overgevoeligheid uit zich via het karakter in de manier van reageren op situaties in het leven.

Overgevoeligheid op Aardse voeding
Dit maakt duidelijk dat een mens moeite heeft met de kwaliteit van de stof zelf of de stof weerspiegelt de aard van het probleem via metaforen die duidelijk maken waardoor iemand niet kan aarden of kan blijven staan in het leven.

Module Emotie - 35 docentcontact uren
In deze module leert de student om erfelijke belastingen die de cliënt ontvangen heeft van zijn/haar biologische ouders te balanceren en wat Kristalkanalen zijn en hoe die zijn opgebouwd. Emoties van jaren of zelfs vele levens liggen opgestapeld. De opstapeling van emoties is als een kruis in de cliënt zijn leven waar hij/zij onder gebukt gaat. De student leert werken in het historische geheugen dat gekoppeld is aan oude patronen. Het kan ook zijn dat het om patronen gaat die de cliënt opgebouwd heeft in vorige levens die doorsijpelen naar het huidige leven van de cliënt. Het gevolg is dat de cliënt weet dat het niet (meer) bij hem/haar hoort, maar ondanks het hebben van een bewust inzicht overkomt het de cliënt toch telkens weer.

Module Grenzen stellen - 56 docentcontact uren
In deze module leert de student om trillingsfrequenties op te sporen die de cliënt begrenzen om zijn hoogste potentiële niveau te halen. De student leert onnatuurlijke belastingen op te sporen in de cliënt zijn/haar blauwdruk. Ook leert de student begrenzingen die ontstaan zijn door karmatische verrichtingen en/of begrenzingen die ontstaan zijn door vervormingen te balanceren. De student leert technieken die hem in staat stellen het proces van de cliënt, om tot een helder inzicht te kunnen komen, te ondersteunen. Met deze technieken zal de student de cliënt ook kunnen ondersteunen om oude processen los te kunnen laten en de volgende stap voorwaarts te kunnen maken. Het laatste onderdeel van deze cursus leert de student de grens zelf te balanceren.

Finito het Examen - Allround Multidimensionaal Kinesioloog - 21 docentcontact uren
Iedere module van de opleiding is een afgerond geheel waarin de student apart kan afstuderen om op een professionele manier aan de slag te gaan. De modules kunnen met elkaar integreren. DTI raadt daarom iedere student wel aan alle modules te volgen.
De student kan dit in eigen tempo doen. De cursussen van de modules bevatten op zichzelf staande technieken waar de student direct mee kan oefenen en die hij/zij na het afronden van de cursus in de praktijk kan inzetten voor de cliënt.

Studie uren
Docent contact dagen 25.
Studie punten 1134.
Studie punten literatuur 196.

ECTS punten 48.

Persoonlijke belasting van de opleiding
Gezinsdruk, het financiële omstandigheden of de verwerking van het herstel dat de geleerde technieken met zich meebrengt, kan de studietijd vertragen. Bij DTI is dit geen probleem. Het werken met volwassenen houdt voor DTI in; rekening houden met verantwoordelijkheden die een volwassene draagt naast de keuze voor deze studie. Een gemotiveerde student zal ondersteuning krijgen van DTI waar nodig. Op persoonlijke processen in de privésfeer hebben wij als DTI geen invloed maar er wel begrip voor. Het is de student zelf die bepaalt hoelang hij over een opleiding doet. Een afgeronde opleiding houdt in dat alle modules waaruit de opleiding bestaat, zijn doorlopen en afgerond. Een overgeslagen module kan op een later tijdstip in een andere groep ingehaald worden. Hiermee bepaalt de student zijn eigen werkdruk, en de financiële en persoonlijke belasting.