De symboliek van deze cursus

zwaan

De zwaan kent iedereen als een sierlijk wezen, ronddobberend met ze tweetjes. De zwaan vertelt dat jij mag worden wie je echt bent, dat je heling en transformatie mag ontvangen vanuit je eigen wezen. Dat je er mag zijn in je volle pracht en je tentoon mag spreiden, zodat anderen geraakt worden door jouw innerlijke schoonheid en zich daardoor weer kunnen gaan herinneren wie ze zelf zijn vanuit hun oorsprong.

Wat leert de student:

Theoretische kennis over wat:
MasterTunes zijn.
Hoe MasterTunes werken.
De 40 verschillende MasterTune Sets
De EHBO Set
De stralingsbelasting Set
De ondersteunende accessoires
De werking van webshop en de site van MasterTune.

Technieken met de vaardigheden over:
De voorbereiding voordat de behandeling begint voor de therapeut
Vijf voorbalanstechnieken:
1. De testarm inschakelen
2. Bevriezing van de testarm uitschakelen
3. De natuurlijke intelligentie van het Wezen inschakelen
4. Ondersteuning van de elementen (broeder/zuster
5. Zalfsabotage mee nemen tijden de behandeling
Techniek om een ondersteunde MasterTune Set uit te testen voor een cliënt
Techniek MasterTunes met het IDT® systeem
Techniek om de behandeling af te sluiten

Wat kan de student ermee kan in de praktijk
MasterTunes zorgen ervoor dat er blokkades opgeruimd worden. Er zijn A MasterTunes die blokkades opheffen, waardoor de verbinding met het eigen hart in de mens hersteld wordt. Daarnaast zijn er B MasterTunes die blokkades opheffen, waardoor deze innerlijke hartskracht (scheppingskracht, creatiekracht en genezingskracht) ingezet kan worden om problemen en klachten te overwinnen, en het brein uit kan voeren wat het hart ingeeft. Hierdoor krijgt de mens weer grip op het eigen leven en wordt niet meer overheerst door bijvoorbeeld angst, schuld of pijn.

MasterTunes stimuleren alle positieve herstelkrachten en weren alle negatieve invloeden van binnenuit en van buitenaf. Ze helpen ons om vanuit onze innerlijke kracht te leven en zo min mogelijk beïnvloed te worden door allerlei machtssystemen en andere storende invloeden.

MasterTunes geven inzichten en brengen processen op gang, waardoor de mens zijn eigen bestaansrecht weer terug krijgt en het heft weer in eigen handen kan nemen. Deze processen zorgen ervoor dat men bijvoorbeeld kan ontdekken waar men niet durft te voelen of naar te kijken, wat er wordt ontweken of waar men geen verandering in aan durft te brengen, wat de gewoonte patronen zijn en waar men het slachtoffer is van de eigen persoonlijkheid, wanneer er nog te veel meegepraat wordt met de ander, waar de verborgen agenda’s zitten en het eigen belang, op welke cruciale punten er nog te veel compromissen gesloten worden en teveel afgewacht wordt en men niet zelf de leiding neemt, waardoor men nog teveel beïnvloed wordt.

Toelatingseisen
Voor iedereen.

Aantal lesdagen
4 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten module
€ 400,00.
Kosten gereedschap

€  900,00 inclusief lesmap en lunch.

Gereedschap
1 testdoos met 40 Mastertune Sets.
1 testdoos met 24 Inventarisatie en Therapie flesjes

Studiepunten
6 ECT,s

Accreditatie door het KTNO
ID Scholing: K10912