In deze cursus komt er een 6de voorbalans bij en wordt naast de MasterTunes ook gewerkt met 30 kristallen eieren, een integratie techniek en integratie kanalen.

Waarom voorbalans techniek 6 – het nu moment van een klacht (omkeerpunt)
Techniek 6In de 6de voorbalanstechniek stappen we in op een omkeerpunt (nu moment) aan het einde van een ziekmakende cyclus. Dit doen we door MasterTunes set 18 in te zetten om de Mo cyclus (ziekmakend, tegenovergesteld) terug te keren naar de regulerende Ko cyclus. Hier maken we gebruik van het pentagram die de elementen aan elkaar verbindt. We zullen de ziekten gaan bestrijden vanuit het traumapunt waar het ontstaan is en alles wat er uit voortgekomen is. Het nu moment (het omkeerpunt).

Waarom Techniek Levenskracht
Om vanuit het omkeerpunt (het nu moment) de zijweg met de klachten op te heffen. Door in het omkeerpunt te stappen, de weg terug te lopen en tegelijkertijd onvermogen om te zetten naar vermogen op de weg terug naar het traumapunt en vanuit het traumapunt een nieuw opstappunt te creëren in de stroming van de Levenskracht. Ziekte is niets anders dan omgekeerde Levenskracht.

Levenskracht

Wie kent het niet. Je zit lekker in je vel en er gebeurt iets of iemand maakt een opmerking en ineens zit je in de put en denkt bijvoorbeeld, wat doe ik hier of ik doe het niet goed, ik kan het niet etc. Ervaringen, gedachten ellende en gebeurtenissen stagneren dus je levenskracht. Door het denken wordt het eigen vermogen ondergesneeuwd. Dit weer omhoog vibreren is waar de meeste therapieën zich op richten. We komen weer terug in de stroming van de Levenskracht maar vallen weer terug omdat we vanuit een traumapunt zijn opgekrabbeld en verder zijn gegaan.
In de techniek levenskracht van deze cursus brengen we het omkeerpunt terug naar het traumapunt. Dit doen we door onderweg gebruik te maken MasterTunes set 18 Positieve Ommekeer en 30 Kristallen eieren. Deze bezitten het vermogen om in het omkeerpunt te stappen en naar het traumapunt terug te lopen en onderweg alle facetten toe te voegen die je miste in jezelf om zo onvermogen om te zetten naar vermogen. Daarna kunnen we met de integratie technieken oude patronen die uit het trauma ontstaan zijn, weg laten vloeien. Om vervolgens met de Integratiekanalen de integratie te maken met de verloren strengen van je DNA. Integratiekanalen zijn sleutels, die de poorten van je vermogens vanuit de Oorsprong laten samensmelten om een Bewustzijnsverandering te realiseren hier op aarde. Zij kunnen uitgezet DNA her-activeren. Hierdoor verandert het traumapunt in een nieuw opstappunt, waardoor je weer mee kunt stromen in de stroming van de Levenskracht

De 12 integratie Kanalen en het Bewustzijnskanaal
BewustzijnskanaalDe Oorspronkelijke Mens komt niet van deze Aarde met de 3D-matrix waarin wij leven, maar is wel onderworpen aan de universele wetten die daar gelden, zoals karma, reïncarnatie, patronen en erfelijkheid. Wanneer je hier geboren wordt ben je tijdelijk vergeten wie je vanuit de Oorsprong bent. DNA strengen worden inactief.

De Integratie Kanalen verbinden hier op aarde, lichaam, ziel en geest met elkaar. Hierdoor kunnen we in het lichaam klachten en/of doelen ervaren, helen en genezen.

Integratiekanalen kunnen ook dicht geslipte inactieve DNA strengen openen. Hiermee maken we de integratie tussen wie je hier op aarde bent en thuis waar je vandaan komt (de bron). Het zijn sleutels, die de poorten van je vermogens openen en laten samensmelten om een Bewustzijnsverandering te realiseren hier op aarde. De mens bezit vanuit zijn Oorsprong een Levenskracht, Scheppingskracht en Creatiekracht met onnoemelijk veel mogelijkheden en kracht.

Wat is het Bewustzijnskanaal – Hartsverbinding
Vanuit de Oorsprong heeft de Mens 12 strengen DNA met een dubbele helix met 24 lichtcodes van overeenkomstige paren (12 magnetisch/vrouwelijk en 12 elektrisch/mannelijk)
Het Bewustzijnskanaal is een rechtstreekse verbinding vanuit de Force en je Oorspronkelijk Wezen, met je hart hier op Aarde. Hier vinden we de Levenskracht van de Oorsprong, het creatieveld, hierin bevindt zich pure Bronkracht die is opgebouwd uit lichtdeeltjes die de varianten van de hele schepping vormen, inclusief alle lichamen van de mens. Het resoneert via elektromagnetische signalen, waardoor het alles kan bereiken. Als de kanalen bij de cliënt geactiveerd zijn kunnen wij als therapeut in de praktijk vanuit het Bewustzijnskanaal (hart) rechtstreeks vanuit de Force een duwtje in de stroming van de Levenskracht geven. Door vanuit ons hart het Bewustzijnskanaal in te zetten vanuit de Oorsprong kunnen we bewustwording overbrengen vanuit de Force, zodat de cliënt nieuwe keuzes kan maken en het genezingsproces in gang gezet wordt. 

Als je mee wilt doen geef je dan op via
De Kosten van deze cursus zijn € 550,00 inclusief cursusmap en lunch.

De Kosten zijn opgebouwd uit:
Een testdoos met 30 kristallen € 250,00 en 3 lesdagen € 300,00
3 Lesdagen
De vrijdagen 15, 29 april en 20 mei.

Ik zou het leuk vinden om jullie in ons nieuwe traingscentrum te verwelkomen.
Abdis Badelogehof 8 – 2544NX - Den Haag Zuid - 0615659894
Hartelijke groeten, Maartje Zuiddam.