De symboliek van module Ondersteuning is de bodhiboom

Bodhiboom India

De bodhiboom is een vijgenboom soort. Vijgen zitten vol zaad. Het is de vrucht om mensen voorwaarts in hun evolutie te ondersteunen. De zaadjes in de mens tot ontkieming brengen, door het vermogen te ondersteunen of te verlichten, zodat het hoogste potentieel gehaald kan worden.

Wat leert de student
In de module Ondersteuning leert de student een consult te geven in de intentie om een bestaand vermogen te ondersteunen. Een vermogen kan in onbalans zijn door de manier waarop kwaliteiten die bij het vermogen horen zich hebben ontwikkeld in de cliënt. Vermogen kan negatief als positief worden opgebouwd. Met andere woorden een vermogen is als een medaille waarvan beide kanten ervaren en ontwikkeld kunnen worden. De juiste vraagstelling van de student zorgt ervoor dat hij de juiste techniek zal kunnen uittesten voor de cliënt.

De student leert
via het geestelijke niveau de cliënt te ondersteunen vanuit het overzicht zodat de cliënt weet hoe hij zich verder kan
ontwikkelen en zijn eigen veranderingen kan onderbouwen.

via het zielsniveau de cliënt te ondersteunen vanuit evenwicht zodat de cliënt weet wat hij nodig heeft om zich aan te kunnen passen tijdens veranderingen.

viahet lichamelijke niveau om de cliënt te ondersteunen in de samenwerking tussen het overzicht en het evenwicht zodat de fysieke systemen kunnen samenwerken in de ontwikkeling van wat nodig is om veranderingen uit te kunnen dragen.

De student is inmiddels gewend om het onvermogen (de klacht) te kunnen balanceren via de contactlijst of herstellijst. De technieken van deze cursus zijn van toepassing op klachten die gebalanceerd zijn en waarvan het onvermogen waaruit de klacht ontstaan is, gekeerd is tot vermogen. De student leert het verschil te zien en uit te testen tussen 'de klacht en wat de cliënt nodig heeft om die te balanceren' en 'wat gevolgen zijn die de klacht als sporen heeft achter gelaten in de ontwikkeling van de kwaliteiten van de cliënt'. Met de technieken van deze module kunnen de kwaliteiten van de cliënt ondersteund worden zich aan te passen op de verandering die de balans van de klacht teweeg heeft gebracht in alles dat de cliënt is.

De grootste uitdaging voor de student in deze module is alle geleerde begrippen, inzichten en technieken in te zetten vanuit de intentie waar ondersteuning vanuit het perspectief van deze technieken voor staat.

Ook de samenwerking op het niveau van de fysieke structuur kan verstoord zijn geraakt als gevolg van de klacht. Een niveau (lichaam, ziel of geest) heeft niet voldoende ondersteuning kunnen geven in een evenwichtige ontwikkeling van een vermogen. Het gevolg van een verstoring in de fysieke structuur is dat veranderingen door de cliënt als onvermogen worden ervaren. De student leert ook de relatie te leggen tussen de verstoringen in de structuur en de bewuste beleving van de cliënt met betrekking tot veranderingen. Als veranderingen de cliënt steeds een gevoel geven (toestand zoals beschreven in het vuur element) van onvermogend te zijn, zal iedere ondersteuning die de student de cliënt geeft als onprettig, onwenselijk of zelfs als klachtversterkend worden ervaren.

Als de oorspronkelijke klacht gebalanceerd wordt, kan één van de niveaus de verandering dus als onvermogen ervaren. De reactie van de cliënt op deze verandering geeft een signaal af in de systemen van de cliënt. Het gevolg van het signaal is dat de structuur van het evenwicht zelf geen ondersteuning meer kan geven en de cliënt vanuit één van de niveaus buiten zichzelf ondersteuning begint te zoeken. Hier ontstaat de vicieuze cirkel van instandhouding van klachten en met alle gevolgen die daaruit voortkomen. Een manier van bewegen ontstaat uit structurele onevenwichtigheid en begint een eigen leven vanuit de verstoring te leiden en herhaalt zich steeds als er een verandering plaatsvindt.

Wat kan de student ermee kan in de praktijk
De student kan de cliënt ondersteunen op zijn levensweg nadat de oorspronkelijke klacht in eerdere consulten is gelanceerd. De klacht heeft invloed gehad in het leven van de cliënt en hij heeft zich in zijn dagelijkse leven op de klacht aangepast.
Ondersteuning kan geboden worden om alle gemaakte aanpassingen bewust te worden en deze om te vormen naar de werkelijkheid van Nu. Deze nieuwe werkelijkheid is ontstaan doordat het onvermogen (waaruit de klacht is ontstaan) tot vermogen is gekeerd. De cliënt zal een nieuw evenwicht moeten vinden en kan daarom nog ondersteuning nodig hebben.

Natuurlijk kunnen deze techniek ook zeer effectief als eerste hulp bij een 'ongeval' worden ingezet. Een EHBO- techniek als iemand in zijn dagelijkse leven acuut uit evenwicht raakt doordat hij iets traumatisch heeft meegemaakt of zelf veroorzaakt heeft. Denk dan aan situaties als een auto-ongeluk, getuige zijn van geweld of onrecht, een overlijden, ontslag. Het kan van alles zijn.

Toelatingseisen
Alleen als u in bezit bent van het diploma van het 2e studiejaar.

Aantal lesdagen
5 dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten module
€ 450,00 inclusief lesmap en lunch.
Kosten gereedschap
€   00,00.

Gereedschap
We maken we gebruik van de piramides uit de Module Integratie  en van de 5 testdozen met 237 Route testbuisjes en 13 zintuigbuisjes uit de module integratie van module 2.

Studiepunten
7,5 ECT,s