De symboliek van de module Kristal element is de buffel

buffel

De buffel is het symbool voor evenwicht. Met zijn zware lijf is hij instaat om in de rijstvelden zijn evenwicht te behouden en niet in de bodem weg te zakken. Zij leer je om een klacht over alle modules te verspreiden en daar te vertalen waar vraag en antwoord samen vallen.

Wat leert de student
Theoretische kennis over het kristal element.
Het kristalelement heeft net als de overige elementen, een correspondentiesysteem. Dit element vertegenwoordigt de zintuigen, sensoren en lichaamsvochten. Je kunt het vergelijken met de chakra's die de circulatiesystemen van het vuur element aansturen om ons via de chemie, de stofwisseling, in een bepaalde gemoedsstemmingen te brengen. Lichaamsvochten zijn het transport systeem van het kristal element. Het lichaamsvocht kun je zien als een meer van communicatie. Het vocht is het transportsysteem dat onbewuste zintuiglijke en sensorische waarnemingen bewust kan laten worden in het lichaam en de psyche. Het kristal element staat dus symbool voor de vorming vanuit de zintuiglijke waarnemingen. Deze zintuiglijke waarnemingen integreert een mens via zijn sensoren naar beweging en manier van leven in een lichaam. In het kristal element kunnen we de sleutel vinden om tot inzicht te komen waarom je tot een bepaalde vorm en manifestatie bent gekomen. De andere elementen geven inzicht in hoe zij samenwerken om je wens tot creatie te ondersteunen.

Een kristal staat in de visie van DTI symbool voor kracht en alle verschillende facetten die een kracht volledig vermogend maken. Het kristal is de bron waaruit de creatie op weg gaat naar zijn gemanifesteerde vorm. De zintuigen, sensoren en lichaamsvochten die dit element in het lichaam vertegenwoordigen, staan zo afgesteld dat de wens van de creatie gesteund kan worden om gemanifesteerd te worden. Het zijn de zintuigen die de poort zijn waar de impuls tot creatie omgezet wordt tot manifestatie. De etherische creatie van de werkelijkheid start in het kristal element. Het is het werkelijke beginpunt van het incarnatie proces. Er is een moment waarop een keus gemaakt wordt een bepaalde kracht te gaan ontwikkelen als mens in zijn huidige evolutie als menselijke ziel. De impuls tot ontwikkeling in het systeem van dualiteit is altijd de afwezigheid van het volledige vermogen. Dat wat leeg is moet gevuld worden. Zo ontstaat beweging. Deze impuls vanuit het kristal element wordt ontvangen door het hout element die zijn kwaliteit van scheppingskracht verbindt aan de gekozen creatie. In deze fase wordt de werkelijkheid achter een klacht (vanuit een gesloten facet van het vermogen) gevormd. Deze werkelijkheid zal nu versmelten in het lucht element zodat de werkelijkheid zijn weg vindt naar het beginpunt in het fysieke lichaam. Het vuur element zal de mens voorzien van de juiste chemie om de gewenste toestand te creëren (ervaren van realiteit en waarheid) zodat je optimaal kunt groeien in de diepgang van je gekozen creatie. Het water element maakt het mogelijk dat lichaam, ziel en geest zullen steunen om het individuele leerproces bewust te kunnen worden. In het aarde element wordt de werkelijkheid omgezet tot de persoonlijke ervaring van de realiteit en het leven van persoonlijke waarheid.

Wat kan de student ermee in de praktijk
Tijdens het balanceren brengen we balans op de punten waar de cliënt niet in staat is om zichzelf te helen. Het niet zelf kunnen helen is een gevolg van de keuze die gemaakt is om een kracht tot ontwikkeling te brengen in het huidige leven van de cliënt. Het helend vermogen voert het programma uit om de cliënt in zijn evolutie te helen. Evolutionair helen ervaart de mens als klachten die hij het hoofd moet bieden in het huidige leven. Als de student de cliënt een balans geeft vanuit het kristal element betekent het dat de weg van 'het ervaren vanuit onvermogen' afgesloten mag worden. Als deze weg is afgesloten kan het helend vermogen van de cliënt zich gaan omvormen. Al dat door de cliënt geleerd is op de weg van onvermogen zal hem nu kunnen gaan steunen in vermogen om in het huidige leven te helen van zijn klacht. Het helende vermogen had een erfelijke, verworven, aangeboren of acute imperfectie. Na het volbrengen van deze cursus is de student in staat vanuit het multiversele helende vermogen in samenwerking met de gereedschappen van deze cursus de perfecte trilling te laten resoneren in en om de cliënt. In dit veld van trilling zal de imperfectie waaruit de klacht van de cliënt ontstaan is mee gaan resoneren. Er ontstaat een eenheid tussen de multiversele perfectie aangereikt door de student en de perfectie van de ware bron waaruit de cliënt is ontstaan. De imperfectie, de klacht van de cliënt kan nu niet anders dan loslaten en mee resoneren met de perfectie.

De student kan na het volbrengen van deze cursus al het geleerde uit module 1 aan elkaar schakelen zodat het balanceren van een klacht verdeeld kan worden over alle elementen en hun specifieke eigenschappen en kwaliteiten. De student zal niet verdwalen in alle facetten die een onbalans met zich meebrengt. De student is instaat op de oorzakelijke klacht te werken zonder in zijwegen te blijven hangen zodat de behandeling neutraal en zuiver gegeven kan worden.

Een consult staat in teken van het bereiken van vooruitgang. Dit bereikt de student door al dat de cliënt ervaren heeft en wat van essentieel belang is geweest voor zijn ontwikkeling te integreren met de integratietechnieken. Met deze technieken is de student in staat het besef 'het niet voor niets te hebben gedaan' te ankeren in alle systemen van de cliënt. Ook de wetenschap dat de cliënt het eindpunt van zijn klacht heeft bereikt omdat hij in zijn evolutionaire groei vooruitgang heeft geboekt, wordt in het bewuste
weten van de cliënt geankerd. De groei van de cliënt in samenwerking met de gegeven balans door de student maken dat de cliënt een nieuw opstappunt in zijn huidige leven bereikt.

De groei kan groeien op een vruchtbare schone bodem als de cliënt de integratietechnieken van de cursus Integratie heeft doorlopen.

Toelatingseisen
Alleen als u in bezit bent van het Diploma van het 1e studiejaar en het Certificaat van de module Integratie.

Aantal lesdagen
9 dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Kosten module
€ 810,00.
Kosten gereedschap
€ 225,00 inclusief lesmap en lunch.

Gereedschap
We gebruiken al het gereedschap van het 1e studiejaar
We maken gebruik van de 5 testdozen met 237 Route testbuisjes en 13 zintuigbuisjes en de testdoos met 20 Piramides van de module Integratie
1 Testdoos met 30 kristallen.

Studiepunten
13,8 ECT,s