De symbolieken van module Finishing Touch is de nierboon

kidneybonen

Nierbonen lijken precies op de menselijke nier en ondersteunen hun functionaliteit. De nierboon behoort tot de vlinderbloemenfamilie, een bloeiende plant.

Deze module staat voor de doorstart en het manifesteren van de consulten in je leven. De energie waar nieren voor staan is angst, angst voor het onbekende, de buitenwereld etc.

De kieming van de boon naar de beginontwikkeling van de plant, symbool voor doorstart.

Nieren, symbool voor angst, je kan niet terug in wie je was en dat is eng.

Vlinderbloemige, symbool voor nog niet geheel je nieuwe kleur kunnen aannemen, in wie je geworden bent.Gereedschap.

Wat leert de student.
Een doorstart maken, dit houdt in dat het herstel dat de cliënt heeft ondergaan zich gaat manifesteren in zijn beweging, houding en manier van doen. Mocht de cliënt (nieuwe) problemen ervaren, zal hij eerst in zichzelf ten rade gaan voordat hij hulp van buitenaf zoekt. Oude routes zullen hem niet op meer op een dood spoor kunnen zetten en terugblikken op het verleden geeft geen problemen. Vroegere ervaringen horen niet te bepalen hoe de cliënt het leven verder bewandelt en informatie en ervaringen verwerkt. Een goede doorstart betekent dat de weg voorwaarts vrij is voor de cliënt om zich verder te ontwikkelen en te groeien.

Wat kan de student ermee in de praktijk.
Na de geboden ondersteuning zal de cliënt zijn weg vervolgen. In deze fase kan het zijn dat de cliënt nog ondersteuning nodig heeft om zijn weg daadwerkelijk te kunnen gaan. Het kan zijn dat de cliënt belt met de vraag of zijn klachten misschien een gevolg zijn van de behandeling. Stelt voor dat de cliënt terug kan komen als de klachten aanhouden. Leg uit dat het gaat om een nabehandeling, nazorg.

Met de techniek 'schijn' kan de student de aanpassing die de cliënt gemaakt heeft in beweging en houding balanceren. Herstel behoord zich te manifesteren in beweging en houding. Als de cliënt de nieuwe manier van doen en bewegen als een automatisme ervaart, is het herstel een onderdeel geworden van wie hij is. Het herstel van de cliënt uit zich dan in de manier van doen. Een doorstart moet gecreëerd worden als de cliënt zich heeft aangepast op zijn klacht. De 'schijnbeweging' die ontstaan is uit de klacht manifesteert zich nog in de beweging, houding of manier van doen. Ondanks dat de klacht tot het verleden behoort. De aanpassing op de klacht geeft een onbalans op het kunnen maken van een doorstart.

Met de techniek 'netwerken' kan de student voor de cliënt een onbalans op het vinden van antwoorden in zichzelf balanceren. Netwerken houdt in dat de client zichzelf afstemt op zijn innerlijke leiding om het antwoord in zichzelf te vinden. Als hij zelf geen antwoord kan geven op zijn vraag/klacht zal hij hulp en/of ondersteuning buiten zichzelf zoeken. Het is het van belang dat de client goed kan netwerken indien zich nieuwe klachten of obstakels voordoen op de weg voorwaarts. De student balanceert de doodlopende routes die ontstaan zijn als gevolg van de oude onbalans. De doodlopende routes zouden het netwerken kunnen beinvloeden.

Met de techniek 'stuiptrekkingen' kan de student een onbalans op terugblikken op wat geweest is, balanceren. Het effect van deze techniek is dat vroegere ervaringen niet langer zullen bepalen hoe de cliënt zijn leven bewandeld en informatie en ervaringen verwerkt. Als terugblikken op wat geweest is slechts een weerspiegeling in gedachten is, kan er een doorstart gemaakt worden.

Met de techniek 'opstart' kan de student kijken of de cliënt zijn doel verder op eigen kracht kan bereiken of dat er nog verdere ondersteuning aangeboden dient te worden. Ondersteuning door middel van het gebruik van producten van Pilege of
via het doorverwijzen van de cliënt naar een andere discipline in de complementaire of reguliere geneeskunde.

Toelatingseisen
Alleen als u in bezit bent van het Diploma van het 3e studiejaar en het Certificaat van module Breinintegratie.

Aantal lesdagen
5 dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Kosten module
€ 450,00
Kosten gereedschap
€  107,50 inclusief tekstloos lesmap en lunch.

Gereedschap
We maken gebruik 5 testdozen met de Route testbuisjes en 13 zintuigbuisjes uit de module ondersteuning.
We maken gebruik van de 4 testbuisjes van de centrales uit de Integratie cursus.
1 Testdoos van Pilege.
1 Testdoos met 33 beken testbuisjes.
5 Speciale buisjes; Erken, Klaar, Vitaliteit, Opstart en Sluiers.
Tachyon cel Verwijderen.
1 Slaap Piramide.

Studiepunten
7,5 ECT,s