De symbolieken van module Emotie zijn tarwe en rogge

tarwe-en-rogge-2

De ondersteunende kracht van tarwe en rogge van 7000 voor christus waar nog geen mutatie heeft plaats gevonden, puur zoals het behoord te zijn. Nu zijn door co evolutie schimmels ontstaan. De levensstam een steeds wijder opsplitsende stam, word meer een stam netwerk die niet overgegeven word in generatie, maar van schimmel met een ander schimmel, waardoor kruisingen en andere soorten mutaties ontstaan.

Onze cellen hebben ook zo'n netwerk maar dan in het uitwisseling van genen. Horizontale genen overdracht. Emoties werken als een schimmel in onze cellen, mutaties. Zo ontstaan er uit verschillende voorouders mutaties, die je belemeren je leven op te bouwen en je eigen unieke ik in je evolutie neer te zetten.

Wat de leert de student
In deze module krijgt de student theorie aangeboden met betrekking tot erfelijke belastingen van biologische ouders, het
genetische geheugen.

Het historische geheugen in relatie tot gedragspatronen
Het historische geheugen is gekoppeld is aan patronen. Patronen worden opgebouwd in het huidige leven maar er zijn ook patronen die zijn opgebouwd in vorige levens en doorsijpelen naar het huidige leven. En patronen waar de cliënt gehoor aan
geeft terwijl hij bewust eigenlijk een andere keuze wil maken, zijn een teken van een storing tussen de cliënt en zijn ware essentie. De storing ervaart de cliënt als een last die hem gevangen houdt in een bepaalde manier van doen. De storing, het patroon, is sterker dan zijn bewuste wil. De cliënt weet dat hij het anders zou willen maar de oude manier overkomt hem telkens weer. 

De invloed van onderdrukte emoties op lichamelijke processen.

kristalkanalen en hun functies
Een niet goed functionerend kristalkanaal maakt het opbouwen van kracht (een aanwezig vermogen) zeer moeilijk tot onmogelijk. Aan kristalkanalen zijn fysieke ondersteuningsprocessen gekoppeld. Als een kristalkanaal niet goed functioneert heeft dat gevolgen in het kunnen uiten, delen, verwerken van gevoelens en emoties. Emoties raken onderdrukt en gaan in het genetische geheugen rondzwerven. Door onderdrukte emoties lopen fysieke processen met betrekking tot functies van loslaten en ontvangen een achterstand op in hun ontwikkeling. Als emoties van jaren of zelfs vele levens zich hebben opgestapeld, raakt een mens uiteindelijk over- of ongevoelig of afgesneden in zijn gevoel. Dit uit zich vaak in het voelen of beleven van extremiteiten die het leven van de cliënt beheersen. Deze extremiteiten kunnen herkend worden in de mate waarin de cliënt zich verbonden voelt of in het ontbreken van het gevoel van verbondenheid. Het uit zich in eigenschappen die door de cliënt zelf of door de omgeving van de cliënt als negatief worden ervaren.

In deze module leert de student zich 4 technieken en 8 ondersteuningsprocessen  eigen te maken zodat de student een cliënt kan ondersteunen door deze verschillende vormen van meegekregen belasting te balanceren.

Wat kan de student ermee kan in de praktijk
Met de techniek erfelijkheidsstructuren balanceren via het genetische geheugen kan de student een cliënt ondersteunen door de kristalkanalen vrij te maken van genetische belastingen. Zo worden de verstoringen opgeheven die de ondersteuningsprocessen uit evenwicht hebben gebracht waarvan de cliënt gevolgen ervaart in zijn lichaam en psyche. Het resultaat voor de cliënt zal zijn dat het mogelijk wordt om het vermogen dat hij heeft om te zetten in het opbouwen van kracht en het ontwikkelen van
nieuwe kwaliteiten.

Met de techniek balanceren van verbondenheid in emotie kan de student een cliënt ondersteunen opgeslagen emoties te ontladen waardoor het mogelijk wordt extremiteiten in gedrag en gevoel voor de cliënt te balanceren. De extremiteiten zijn een uiting van opgestapelde niet verwerkte emoties waardoor een enorme lading in de systemen van de cliënt vast zit. Die lading vertaalt zich in symptomen van over- of ongevoeligheid of het gevoel van afgesneden te zijn van zijn gevoel.

Met de techniek balanceren van de essentie van de cliënt via het historische geheugen kan de student patronen doorbreken waar de cliënt steeds weer in vastloopt. Het kan zijn dat de oorsprong van het patroon in het huidige leven in gevormd of dat
het een patroon is dat zijn oorsprong heeft in een voorgaand leven en doorsijpelt in het huidige leven. Als een patroon sterker blijkt te zijn dan een bewust gemaakte keuze (en de uitvoering daarvan) is dat een teken van een storing in het contact van de cliënt met zijn essentie waardoor de cliënt steeds 'oude' fouten opnieuw maakt. De patronen die een verstoring veroorzaken in het contact van de cliënt met zijn essentie kunnen door de student gebalanceerd worden.

Met de techniek herstructureren van de kristalkanalen op verstoringen uit het huidige leven kan de student de cliënt ondersteunen om niet goed of volledig verwerkte emoties alsnog te kunnen verwerken. Onverwerkte emoties geven een storing in de kristalkanalen. Kristalkanalen zijn verbonden aan de uitstraling van de cliënt. Als de cliënt onbewust een last met zich meedraagt zullen via de uitstraling van de cliënt steeds weer situaties aangetrokken worden die deze last in het bewustzijn van de cliënt brengen. Dat kennen we als de aantrekkingskracht op de buitenwereld. Je kunt alleen een last loslaten als je bewust bent van de (volledige) last die je draagt.

Met het ontladen en balanceren van de onverwerkte emoties verdwijnen de verstoringen in de kristalkanalen en verandert de uitstraling van de cliënt. De cliënt zal gaan ervaren dat hij hele andere situaties in het leven zal aantrekken.

Met de 8 ondersteuningsprocessen kan de student de cliënt ondersteunen om de fysieke en etherische processen op elkaar af te stemmen, storing in die processen te balanceren en de doorstroming van de fysieke systemen naar de etherische systemen (en vice versa) te optimaliseren.

Toelatingseisen
Alleen als u in bezit bent van het Diploma van het 2e studiejaar en het Certificaat van de module ondersteuning.

Aantal lesdagen  
6 dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Kosten module
€ 540,00

Kosten gereedschap 
€ 00,00 inclusief lesmap, testdozen en lunch.

Gereedschap
2 Testdozen van mineralen en sporenelementen. 
33 Emotie Liquers.
3 Speciale Dimensions buisjes te weten Magneet, Essentie en Ommekeer.

Studiepunten
9 ECT,s