De symbolieken van module Breinintegratie is de walnoot

walnoot

Een walnoot is een steenvrucht en lijkt op een klein brein: een linker en rechter hemisfeer. Bovenste grote hersenen en onderste kleine hersenen. De rimpels en plooien in de noot lijken precies op de hersenschors.

Een steenvrucht is een vrucht waarvan de binnenwand uit een stenige wand bestaat zoals de mens zijn schedel. Mannelijke en vrouwelijke bloemen komen bij de walnoot aan dezelfde boom voor.

Wij weten dat een walnoot meer dan 3 dozijn neurotransmitters voor een betere breinfunctie helpt ontwikkelen! Walnoot geeft dan ook de ondersteuning voor deze Cursus, om gevoel en verstand geïntegreerd te laten samenwerken met de hersenstam, het limbische systeem en de neocortex. Met deze samenwerking ben je instaat om problemen te overwinnen en te groeien in je evolutie.

Wat leertde student.
Op de weg van herstel komt de cliënt op het punt dat hij in staat moet zijn de gegeven balans vast te houden en het geleerde in te zetten om zich voorwaarts in het leven te ontwikkelen.

Een gecoördineerde samenwerking bestaat uit een integratie tussen coördinatie en samenwerking. Bij een onbalans op de gecoördineerde samenwerking zal de klacht gewoon weer opspelen.

Een verstoring in het coördineren zelf wordt gebalanceerd in het fysieke lichaam door gebruik te maken van de hersenen. De student leert met 4 technieken in de coördinatie van 14 hersendelen te werken om de onbalans te balanceren.

Een verstoring in de samenwerking zelf wordt gebalanceerd door gebruik te maken van een etherisch perspectief op het brein. In de opbouw van het brein kunnen de fasen van evolutie 'gelezen' worden. Ieder deel kan gezien worden als een op zichzelf staand systeem.

We spreken van het menselijk brein (neo cortex) dat wordt geassocieerd met het hoofd en het denkend vormen van allerlei scenario's en het daar uit handelen.

We spreken van het zoogdieren brein (limbische systeem) dat wordt geassocieerd met het hart en het voelen van en laten leiden door emoties.

We spreken vanhet reptielenbrein (hersenstam) dat wordt geassocieerd met de buik en het reageren vanuit onderbuikgevoelens zonder eerst logisch te kunnen redeneren.

Ieder brein heeft een eigen techniek om de onbalans op samenwerken te kunnen balanceren. Via techniek 1 'instap in het proces' kan de student alle andere technieken van deze cursus met elkaar verbinden tot een netwerk.

Wat kan de student ermee in de praktijk.
Met de techniek 'negatieve route-weerspiegeling op het vasthouden van het herstel' kan de student de cliënt balanceren om zijn herstel vast te houden en zijn weg voorwaarts in het leven te vervolgen.

Met de techniek 'meegenomen beperkingen die het vasthouden van herstel beperken' kan de student voor de cliënt een beperking die ontstaan is voor, tijdens of na de geboorte balanceren.

Met de techniek 'kortsluiting in de 14 hersenonderdelen' kan de student een situatie die de cliënt trof als een blikseminslag balanceren. De inslag van energie heeft een kortsluiting veroorzaakt in één van de 14 hersenonderdelen van de cliënt. De gevolgen van de kortsluiting in het hersendeel te ontladen en de schade in het lichaam te herstellen, maken mogelijk dat het hersendeel weer zijn functie kan uitvoeren in de coördinatie.

Met de techniek 'een achterliggend probleem op herstel belichten' kan de student voor de cliënt een probleem balanceren dat ten grondslag ligt aan de blokkering van de coördinatie van de 14 hersendelen.

Met de techniek 'samenwerking vanuit het reptielenbrein – de buik' kan de student een overheersing in het reptielenbrein (hersenstam) balanceren. Een overheersing geeft dominantie in de elementen (in de Ko cyclus). De overheersing creëert een instandhouding die zo dominant is, dat het leven van de cliënt erdoor beheerst wordt. De beheersing uit zich via automatische reflexen. Voor cliënt is dit te herkennen in zijn automatische manier van reageren. Voelen dat iets op een bepaalde manier moet zonder dat hij zijn aandrang logisch kan onderbouwen.

Met de techniek 'samenwerking vanuit de zoogdierenbrein – het hart' kan de student een overheersing in het zoogdierenbrein (limbische systeem) balanceren. De overheersing in het zoogdierenbrein wordt gevonden in de Sheng cyclus. De overheersing creëert een instandhouding die zo dominant is, dat het leven van de cliënt erdoor beheerst wordt. Deze overheersing is in het gedrag te herkennen als het reageren vanuit emoties. De cliënt ervaart dat hij niet de leider van zijn eigen leven is maar dat hij lijdt onder zijn manier van leven. De cliënt lijkt niet anders te kunnen dan zich te laten leiden door emoties wat beoordeling- en/of beslissingsproblematiek tot gevolg heeft.

Met de techniek 'samenwerking vanuit de menselijke brein – het hoofd' kan de student een overheersing in het menselijke brein balanceren. Het gevolg van de overheersing in het menselijke (denkende en rationele) brein geeft een ongezonde ziekmakende Mo cyclus. Deze overheersing creëert een instandhouding die zo dominant is dat het leven van de cliënt er door beheerst raakt. Het eigen denken maakt de cliënt ziek als het denken niet resulteert in oplossingsgericht bezig kunnen zijn. Door de Mo cyclus zelf en de gevolgen van de overheersing te balanceren in het menselijke brein kan de cliënt zich weer voorwaarts bewegen en ontwikkelen in zijn/haar evolutie.

Toelatingseisen
Alleen als u in bezit bent van het Diploma van het 3e studiejaar en het Certificaat van themadagen Pijn en Lijden.

Aantal lesdagen
11 dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Kosten module
€ 990,00.
Kosten gereedschap
€ 22.50 inclusief lesmap en lunch.

Gereedschap
We maken gebruik van 2 Healing catcher uit de Integratie cursus, om de hersenonderdelenin een balans erbij te betrekken.
5 testbuisjes;
1 Uitdagen om vanuit de kern de blokkades op te ruimen.
2 Ondersteuning brein om voedingstekorten in het brein te optimaliseren.
3 Herstel brein om verkalking die de samenwerking tussen de breinen verstoort los te weken.
4 Evaluatie brein om te begrijpen en vast te houden, wat de behandeling heeft hersteld en wat de resultaten hiervan zijn in het lichaam.
5 Schonen en herstellen om de enregie te schonen en te herstellen van de de blokade en de buisjes.

Studiepunten
16,5 ECT,s