De symboliek van module Aarde element is de havik

havik

Het instinct van de havik voelt aan waar de prooi zich bevindt en neemt de prooi waar, terwijl de prooi alles inzet om de Havik te ontlopen zal zij daar niet instinken. Ze laat zich niet af leiden en zal haar prooi totaal onverwachts overmeesteren. Dit kunnen we van de havik leren, weten wat de achterliggende oorzaak van de klacht zit en je niet af laten leiden door de gevolgen (klachten) en daarin verdwalen.

Wat leert de student
Theoretische kennis over het aarde element
Het aarde element geeft toegang tot de manier waarop er met gebeurtenissen is omgegaan. Denk hierbij aan pijn, trauma's, angsten et cetera. Tijdens een dergelijk gebeurtenis creëren we vaak waarheden of realiteiten. Op momenten dat je op een kruispunt staat en een beslissing moet nemen zijn de aangenomen waarheden en realiteiten waar wij ons door laten leiden. Liefde leidt je tot het vastzetten van je aangenomen waarheden. Aangenomen waarheden slaan zich op in je metafysische structuur
(ontastbare skelet, kristalkanalen). Angst leidt je in het vastzetten van aangenomen realiteiten. Aangenomen realiteiten slaan zich op in je skelet.

Techniek voor de praktijk
De student kan met deze technieken waarheden en realiteiten die begrenzingen geven, omdat ze voor de cliënt vaststaan, leren te balanceren.

Als een waarheid vastgezet is, kan het niet veranderen. Je zult dan nooit van een punt een komma kunnen maken. Een realiteit die vaststaat, kan met zijn invloed er voor zorgen dat de cliënt nooit zal bereiken wat hij wil. Een vastgezette realiteit gooit je onderuit als je onderweg bent naar je doel.

Wat kan de student ermee kan in de praktijk
Met deze techniek kan de student de begrenzende waarheden en realiteiten balanceren, waardoor er voor de cliënt weer mogelijkheden zicht- en voelbaar worden.

Toelatingseisen
Kinesiologen of als u de module Master of the Martix of  instroom module heeft gevolgd.

Aantal lesdagen
3 dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Kosten module
€ 270,00.
Kosten gereedschap
€  52,50 inclusief lesmap en lunch.

Gereedschap
1 testdoos met 16 testbuisjes Essentie Trillingen en 1 testbuisje schonen en herstellen.

Studiepunten
4,5 ECT's