Directie van DTI

Maartje Zuiddam: Ontwikkelaar van de opleiding MDK 

Maartje geeft al 25 jaar les. Eerst in creatieve vakken. Later in Touch for Health en sinds 10 jaar in de Multidimensionale kinesiologie. Maartje is afgestudeerd bij TOPKI als professioneel kinesioloog en heeft alle cursussen van Wayne Toping van het Welkin kinesiologie college gevolgd. Maartje bezit medische en psychosociale basis kennisvolgens de Plato eindtermen, aromatherapie, orthomoleculaire therapie, ayurvedische geneeskunde, Bach bloesemtherapie, drainage & ontgiften, biochemische celzouttherapie, werken met edelstenen en nog veel meer waarmee zij dagelijks in haar praktijk Ganesh in Heerjansdam werkt. Daarnaast heeft zij middelen ontwikkeld om klachten te verhelpen, het Dimensions Training Institute opgericht en 17 modules Multidimensionale Kinesiologie ontwikkeld en 3 modules voor voetreflextherapie. 


Abdis Badelogehof 8
2544NX Den Haag
06-15659894
Maartje is docent en examinator van het 1e, 2e, 3e, en 4e studiejaar en als directrice verantwoordelijk voor het secretariaat, studiecoördinatie, administratie en het studiemateriaal.

Maartje kan je alles vertellen over:

 • intake nieuwe studenten.
 • beroepsverenigingen en zorgverzekeraars.
 • mogelijkheden om jezelf te profileren op onze site.
 • hoe je zelf instructeur kunt worden.
 • je eigen studietraject.
 • supervisies en examens.
 • casus begeleiding.
 • het gereedschap.

De overige medewerkers die deel uit maken van DTI

Eric van Schijndel: docent van de opleiding. 

Eric van SchijndelEric heeft na het Gymnasium sinds 1979 achtereenvolgens fysiotherapie, manuele therapie, orthopedische geneeskunde, acupunctuur, homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde gestudeerd en vele andere therapieën bestudeerd, zoals elektro-acupunctuur, Kinesiologie, Prognos, Bioresonantie, Varicor, Mind Body Coaching en NLP. Hij heeft reeds 35 jaar een praktijk en zeer ruime ervaring met complementaire alternatieve geneeskunde.Daarnaast heeft Eric van Schijndel het Nederlands Centrum voor Energetische Geneeswijzen, de Nederlandse en de Internationale Academie voor Energetische Geneeswijzen opgericht en geeft in veel landen lezingen en opleidingen. Hij heeft het IDT® (Integrale Diagnose en Therapie) systeem ontwikkeld om doeltreffend oorzaken van chronische klachten vast te stellen en de optimale therapie te kunnen bepalen. De IDT® module is onder andere onderdeel van het Prognos® systeem uit Duitsland dat in de ruimtevaart geneeskunde is ontwikkeld. Dit systeem wordt wereldwijd toegepast. Daarnaast werkt hij mee aan wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van middelen.

Eric is als docent van alle modules van  de opleiding MDK verantwoordelijk voor:

 • Studiecoördinatie en het studiemateriaal.

Marga Cals: vertrouwenspersoon en docent instroomcursus.

Marga CalsMarga heeft ruim 25 jaar ervaring als secretaresse van de Raad van Bestuur en assistent secretaris van de Vereniging Medische Staf van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Zij ontwikkelde haar persoonlijke ontplooiing en bewustwording via complementaire geneeswijzen. Vele jaren ondersteunde zij anderen met energieversterkende methoden en in 2008 ontstond hieruit een praktijk voor kinesiologie en massages.

Marga is afgestudeerd als Meester in de Multi Dimensionale Kinesiologie; in het bezit van Medische basiskennis, Jin Shin Jyutsu, Reiki, Touch for Health, Vitaliteit en kinesiologie, Hot Stone massage, voetreflexmassage met edelstenen, studeerde fysiotherapie en volgde vele cursussen in de complementaire geneeskunde.

Marga is vertrouwenspersoon en docent instroomcursus verantwoordelijk voor:

 • Bemiddelen als er sprake is van een (dreigend) conflict of ongewenst gedrag dat niet (meer) rechtstreeks met de betreffende persoon/personen in kwestie kan worden opgelost.
 • Het geven van de Instroom cursus.
 • Bemiddelen als er onvrede of is tussen studenten onderling of studenten met betrekking tot directie, docenten, examen, stage plaatsen of supervisie, etc. die niet (meer) rechtstreeks met de betreffende persoon/personen in kwestie kan worden opgelost.

Nicolette de Jonge: interne klachtenbemiddeling.

Nicolette de JongNicolette heeft ruim 37 jaar voor een grote Retail organisatie gewerkt als manager, daarnaast is zij vele jaren trainer, mentor en coach geweest voor vele collega’s.Door haar open communicatie en transparantie wil zij zichzelf graag inzetten voor DTI.

Nicolette is Meester in de Multi Dimensionale Kinesiologie en afgestudeerd aan de energieschool in Den Bosch, voor de medische basis kennis via Plato norm. Nicolette heeft daarnaast nog vele cursussen gevold in de complementaire gezondheidszorg.

 

 Nicolette is als interne klachtenbemiddeling verantwoordelijk voor:

 • Bemiddelen als er onvrede of is tussen studenten onderling of studenten met betrekking tot directie, docenten, examen, stage plaatsen of supervisie, etc. die niet (meer) rechtstreeks met de betreffende persoon/personen in kwestie kan worden opgelost.

Gerry Kloppers-Hozee: externe klachtenbemiddeling.

Gerry KloppersGerry bemiddelt al ruim 20 jaar als klachtenfunctionaris klachten of onvrede tussen patiënten en hulpverleners (specialisten) in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Zij zorgt voor een correcte afhandeling en registratie, signaleert trends, doet aanbevelingen aan de Raad van Bestuur, participeert in kwaliteitsprojecten en is coördinator van de afdeling klachtenopvang.

Gerry heeft de opleidingen voor gevorderde klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg en bemiddelen voor klachtenfunctionarissen bij de Stichting Ondersteuning Klachtenopvang Gezondheidszorg (SOKG), post-HBO Klachtenfunctionaris, projecttraining Integraal Kwaliteit Management en nascholing cursus Gezondheidsrecht afgerond.

 Gerry is als externe klachtenbemiddeling verandwoordelijk voor:

 • Voor als een klacht intern niet opgelost kan worden. De externe klachtenbemiddeling heeft geen betrekking met de school. Indien nodig kan door de externe klachtenbemiddeling ad hoc een klachtencommissie worden samengesteld.

Rob Huisman: docent anatomie, fysiologie en pathologie.

Rob Huisman1968- laborant, 1971- medewerker creatieve therapie, 1979-verpleegkundige in algemene –en psychiatrische ziekenhuizen onder andere als praktijkdocent.
1985 - 2014 werkzaam bij de opleiding verpleegkunde, na de betreffende rechtsvoorgangers bij R.O.C. Mondriaan, o.a. als docent  anatomie,fysiologie, ziektekunde.
Vanaf 1988 – heden:
A
ls bestuurder c.q. opleidingsdirecteur van de Haagse Academie voor Natuurgeneeswijzen (HAN) betrokken bij onderwijsontwikkeling en -organisatie en docent anatomie, fysiologie, pathologie en voedingsleer.

Opleidingen: Creatieve H.V.
Verpleegkunde,Natuurgeneeskunde.
Management gezondheidszorg.
Docentenopleiding.
Aanvullende lerarenopleiding gezondheidszorg.
Diverse nascholing m.b.t. onderwijs en medische thema’s.
Rob is docent medische vakken en verantwoordelijk voor:

 • de vakken anatomie, fysiologie en pathologie.

Maarten Vijvinkel: Stagebegeleider.
Maarten is werkzaam geweest in de gehandicapten zorg waar hij diverse werkzaamheden heeft uitgevoerd,van groepsleider en gehoor onderzoeker tot leerkracht

Maarten werkt part-time als gediplomeerd auralezer en is Meester in de Multidimensionale Kinesiologie. Daarnaast begeleidt hij als arbeidsconsulent bij Jobcoach werkpadmensen met een handicap aanwerk. De handicaps kunnen op het gebied van gehoor, spraak, taal problematiek en autisme zijn. Maarten heeft een hbo diploma Sociaal Pedagogische Hulpverlening en is afgestudeerd aan de energieschool in Den Bosch, voor de medische en psychosociale basis kennis via Plato norm.

Maarten is als stagebegeleider en verantwoordelijk voor:

 • Het begeleiden van studenten naar stageplaatsen in praktijken.
 • Het begeleiden van studenten tijdens de stage.

Begeleiders/ begeleidsters
De begeleiders ondersteunen studenten tijdens de opleiding in de groei van het vak Multidimensionale kinesiologie. In de ondersteuning komt zowel techniek als therapeutische vorming en persoonlijke ontwikkeling aan bod. Je kunt ondersteuning krijgen door middel van vakinhoudelijke of persoonlijke supervisie of via begeleiding tijdens je stage. Alle begeleiders zijn ervaren bijgeschoolde Meesters in de Multidimensionale Kinesiologie .

Begeleiders/ begeleidsters zijn verantwoordelijk voor:
Maartje Zuiddam: begeleidster vakinhoudelijke supervisie, persoonlijke supervisie en stage begeleidster.


Patricia Mullenders: begeleidster persoonlijke supervisie en stage begeleidster. 
Maarten Vijfvinkel: begeleider persoonlijke supervisie en begeleiden naar stage praktijken.
Nicolette de Jonge: interne klachtenbemiddeling.