Bijscholingsmodules

De modules van de opleidingen  Multidimensionale Kinesiologie en Voetrefexologie zijn door het KTNO geaccrediteerd als bijscholing voor de beroepsverenigingen. Na het afronden van een module, is op de Instroom module na, iedere module gelijk inzetbaar in de praktijk.

Er zijn twee instoom mogelijkheden in DTI.

1. Voor niet Kinesiologen via de Instoom module om kennis te maken met de testmethode van DTI en de vijf elementen die de grondslag zijn waar de opleiding van DTI uit opgebouwd is.

2. Voor Kinesiologen die al bekent zijn om met de vijf elementen en met spiertesten te werken, via de Module Master of the Matrix.

Na de module maak de student de beslissing of start met de opleiding of later nog andere modules wil volgen van ons instituut voor bijscholing. De modules hebben een opbouwende structuur en dienen wel in de volgorde van de opleiding gevolgd te worden. uitzonderingen zijn soms in overleg mogelijk.

Studiebelasting
Voor bijscholing ontvangt de student een certificaat van deelname. De studiebelasting van een module voor het behalen van het certificaat bestaat uit praktijklesuren en zelfstudie uren.

De werkmethode en het gereedschap van DTI

Het gereedschap wordt ontwikkeld voor een bepaald doel die verwerkt wordt in een techniek. De samenwerking van de therapeut, het gereedschap (testdozen) en de bijbehorende techniek zorgt voor de unieke manier waarop MDK communiceert. Het gereedschap is alleen tijdens de cursus te koop, omdat de student eerst aan zichzelf werkt in de cursus met daarvoor speciaal ontwikkelde technieken. Als de student zelf geen meester is over de trillingsfrequenties van de testdoezen dan is hij niet instaat de technieken goed uit te voeren. De dozen bevatten ondersteunde energieën en trillingsfrequenties om het zelf genezend vermogen in werking te zetten, te ondersteunen, gecoördineerd samen te laten werken en te zorgen dat de manifestatie van de betreffend techniek tot stand komt in de houding, beweging en de manier van doen van de cliënt.

  • De trilling van het gereedschap zorgt ervoor dat man kan communiceren met de systemen van de mens. Het zoekt als ware in de energie door een trilling te veroorzaken en de weg er naar toe vrij te maken, zodat het kan communiceren ondanks de blokkade op dat moment;
  • De tekst zorgt voor de vertaling voor jezelf en de cliënt, de oorsprong van het woord veroorzaakt een herkenning of herinnering en is de reisleider op deze weg;
  • Door de juiste vraagstelling en het interpreteren bij de technieken en het gereedschap bereiken we bewustzijn van de oorzaak achter de onbalans;
  • De frequentie van het gereedschap zorgt ervoor dat er een energieveld gecreëerd wordt voor datgene wat aanwezig moet zijn om in te werken;
  • De combinatie van trilling en frequentie zorgt ervoor dat het zijn werk kan doen en ondersteunt het zelfgenezend vermogen.

De totale opleiding van vier jaar bevat in totaal 630 docentcontacturen en 168 ECT’s

De prijs per opleidingsdag is € 90,00 exclusief het gereedschap (testdozen) en inclusief lunch en lesmaterialen