• Home
  • Algemene informatie
  • Visie en missie

De visie en missie van DTI

Wat is de visie van DTI
Kennis delen over gezondheid in een klimaat waarbij vrijheid van meningsuiting, respect, echtheid en empathie als grondhouding de basis vormt. Vanuit deze basis streven we naar samenwerkingsverbanden met beroepsorganisaties, therapeuten en collega's met als doel een sterke positie voor kwalitatief hoogwaardige Multidimensionale Kinesiologie. Multidimensionale Kinesiologie laat zich uitstekend combineren met andere therapie vormen, zowel uit de reguliere als de complementaire geneeskunde.

Wij zien een Multidimensionaal Kinesioloog als zelfstandig ondernemer die onafhankelijk, creatief en met gedrevenheid en passie zijn beroep uitoefent.
MDK ondersteunt de evolutionaire groei, waardoor de cliënt zijn krachten kan verzamelen en deze kan richten op het leven.

Wat is de missi van DTI
De missie van DTI is dat de student moeiteloos zijn vak moet kunnen uitoefenen. De student zal dan in staat zijn om goede resultaten bij zijn cliënten in de praktijk te behalen zonder dat het ten koste van de student zelf en zijn eigen gezondheid gaat. In moeiteloosheid werken betekent niet dat de student er geen moeite voor hoeft te doen. Het betekent dat je essentie, het wezen dat je bent, in eenheid is met wat je doet. De verschillende modules moet de student dan ook niet interpreteren als hoger of beter. Iedere module biedt een unieke aanpak vanuit een bepaald perspectief op klachten. Wie is de student en wat is zijn unieke kracht ? In welke cursus komen de unieke kracht van de student en de daar bijhorende kwaliteiten het best tot zijn recht ?