• Home
  • Algemene informatie
  • Verantwoording

Verantwoording

DTI is niet aansprakelijk voor gebruik of misbruik van de cursussen of het gereedschap. 

De technieken en gereedschap (testdozen) zijn door DTI in de praktijk getest en gecontroleerd. Toch kan DTI op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk zijn voor schade uit het gebruik of misbruik van de informatie of testdozen van de cursussen. Een ieder die de technieken, testdozen, ondersteuning en correcties gebruikt zoals beschreven in de cursussen, doet dat geheel op eigen risico en verantwoording. De informatie van de cursussen is bestemd voor studenten en mag niet als een instructie voor therapie of diagnose voor ziekte worden gebruikt of in medische zin worden opgevat. Mensen die hiermee werken behandelen niet, maar ondersteunen alleen het genezingsproces van de mens. Mensen dienen voor een diagnose of behandeling naar hun huisarts of specialist te gaan.

De testdozen zijn uitsluitend bedoeld om als cursusmateriaal en/of testmateriaal te gebruiken, niet voor inname of enig ander gebruik.

Als tijdens een cursus in correctie, - en uittesttechnieken eigen materiaal gebruikt wordt door de student zelf ( buisjes, eigen technieken, symbolen etc.) dan is DTI daar niet verantwoordelijk voor. DTI behoud zich het recht om dit tijdens de cursus te verbieden.

Niets uit de mappen van de cursussen mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder toestemming van DTI, Maartje Zuiddam. Alles is vastgelegd bij © File-Reg International.