• Home
  • Algemene informatie
  • Leerdoelen

Doel van DTI

Sinds 2004 stelt DTI met de opleiding Multidimensionale Kinesiologie zich ten doel studenten competentie gericht op te leiden, waarbij het in het onderwijs erom gaat wat de student moet kennen en kunnen om het vak goed te kunnen uitoefenen. Zo weet de student wat zij/hij moet doen om uiteindelijk aan de competenties te kunnen voldoen.

Leerdoelen van de opleiding

De unieke opbouw van de opleiding zorgt ervoor dat er een Multidimensionale aanpak ontstaat, om alle facetten die spelen op een klacht boven tafel te krijgen. Beginnend bij:

Instroom cursus: (35 uur)

De Multidimensionaal kinesioloog

kan zich energetisch voorbereiden om veilig en zuiver met de technieken en de gereedschappen te werken;

kan een spier testen om te communiceren met het zelfgenezende vermogen van het lichaam;

kan de testarm inschakelen;

begrijpt de indicatieverandering van de testarm;

kan de voorbalans via de 5 elementen uitvoeren;

kan vanuit eigen ruimte doorzettingskracht opbouwen om zichzelf te worden en zijn eigen waarheid van binnenuit naar buiten toe geïntegreerd in te zetten;

heeft in zichzelf passieve elementen laten ontwaken en omgezet naar direct inzetbare eigenschappen;

is bewust geworden van de machtstrijd in en buiten zichzelf, en kan met zijn eigen communicerende eigenschappen nieuwe mogelijkheden scheppen. Kan de antwoorden in zichzelf vinden en zijn natuurlijke intelligentie laten stromen;

is bewust geworden van het her-inneren van eigenschappen. Heeft in zichzelf de 5 elementen laten integreren en samenwerken met de functiestelsels in het lichaam.

kan zich energetisch schonen na fysieke en geestelijke inzet van activiteit;

kan werken met de testdoos met 58 Catchers

 

Cursus Water element: (35 uur)

De Multidimensionaal kinesioloog

kan zich energetisch voorbereiden om veilig en zuiver met de technieken en gereedschappen te kunnen werken;

kan de weg openen vanuit Al wie hij is, om van daaruit de doorzettingskracht te hebben om te ontvangen vanuit het Multiversum;

kan zich afstemmen op zijn bron van kennis en wijsheid, om tijdens het balanceren in wijsheid kennis in te zetten en opnieuw kennis te vergaren en te laten meegroeien;

kan een energetisch portable praktijkruimte creëren, zodat veilig en zuiver gewerkt wordt, zonder verwevingen van buitenaf;

kan zich afsluiten of energie uitkristalliseren, zodat het geen invloed heeft;

kan in liefde ontvangen en geven. Maar niet enkel uit liefde, want die verwacht altijd iets terug en daardoor kunnen er verwevingen ontstaan;

kan de techniek van de module waterelement toepassen en met de Zee Eliquers blokkades in de energetische doorstroming van het lichaam opsporen en balanceren. Dit zorgt voor een goede integratie tussen lichaam, ziel en geest;

kan de tekst van het gereedschap vertalen naar emoties en/of gedrag en daarmee bewustwording over de oorzaak achter de onbalans geven;

kan de energie van de integratiekanalen gebruiken voor de integratie tussen lichaam en ziel en daarmee het helende vermogen inzetten;

kan de energie van de Zee Eliquer trillingen toepassen om de geest te integreren met lichaam en ziel, en daarmee het helende vermogen met het genezende vermogen integreren;

is zich bewust van en houdt zich aan de richtlijnen van de ethische code van het Dimensions Training Institute;

kan gebruikte testbuisjes schonen en de energie weer terugbrengen naar de oorspronkelijke vorm;

kan de cliënt en zichzelf schonen na fysieke en geestelijke inzet van activiteit;

kan werken met de 7 Zee Eliquers buisjes.

 

Cursus Aarde element: (14 uur)

De Multidimensionaal kinesioloog

kan de technieken van de module aarde-element toepassen en met de Essentie Trillingen begrenzende waarheden en realiteiten opsporen en balanceren, zodat er voor de cliënt weer mogelijkheden zichtbaar en voelbaar worden;

kan met de Essentie Trillingen de manier waarop met gebeurtenissen is omgegaan in kaart brengen en balanceren;

kan een vastgezette waarheid balanceren, waardoor ruimte ontstaat voor een ondersteunende overtuiging;

kan een vastgezette realiteit balanceren, waardoor ruimte ontstaat om een werkelijkheid te creëren die het gewenste doel ondersteunt;

kan werken met de 16 Essentie Trillingen buisjes;

Module Lucht element: (14 uur)

De Multidimensionaal kinesioloog

kan de techniek van de module lucht-element toepassen en met de Meridiaan Trillingen het gehele netwerk van een klacht in kaart brengen, gaan naar het beginpunt (oorzaak) van waaruit de klacht is ontstaan, en daar de behandeling op richten;

kan balans brengen tussen Yin versnellende meridiaan en Riem meridiaan en daarmee rechtstreeks bij de oorspronkelijke klacht komen, waarvan de huidige onbalans een gevolg is. Dit voorkomt dat er in de voeding of aan de bevestiging van de onbalans gewerkt wordt;

kan balans brengen tussen Yang regulerende meridiaan en Riem meridiaan en daarmee het blijven hangen in de beerput van de cliënt voorkomen;

kan balans brengen tussen Yin regulerende meridiaan en Yin regulerende meridiaan en daarmee balans brengen tussen instinctief handelen en bewust uitdragen;

kan balans brengen tussen Yang versnellende meridiaan en Yin versnellende meridiaan. Dit geeft balans in te snel groeien en voorkomt het overslaan van stappen;

kan balans brengen in de Riem meridiaan en daarmee het blijven hangen in de energie van de cliënt voorkomen;

kan balans brengen in de Kristal meridiaan en daarmee alle facetten van de klacht verzamelen op de route die door de Meridiaan Trillingen in kaart wordt gebracht;

kan de routes, die de Meridiaan Trillingen in kaart brengen, balanceren om inhaakmechanisme van de behandelaar naar de cliënt te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat je vanuit de linker- en de rechter hersenhelft tijdens de behandeling op je eigen weg blijft;

kan werken met de 16 Meridiaan trillingen buisjes.

 

Cursus Hout element: (21 uur)

De Multidimensionaal kinesioloog

kan de techniek van de module hout-element toepassen en met de trillingen van de vijf hoofdcatchers (hoofdelementen) situaties en levens, die buiten het lichaam van de cliënt aan de klacht verbonden zijn, meenemen in de balansbehandeling;

kan de tijdlijnen van de klacht in kaart brengen en de huidige energie, de regressie energie of de incarnatie energie bij de balans betrekken:

de huidige tijdlijn: een huidig leven dat gaande is.

de regressie tijdlijn: een leven dat heeft plaatsgevonden = regressie energie.

de incarnatie tijdlijn: je bent onderweg naar een leven = incarnatie energie.

kan werken met de 5 Hoofd Catchers.

 

Cursus Vuur element: (42 uur)

De Multidimensionaal kinesioloog

kan de techniek van de module vuur-element toepassen en met de Chakra Trillingen een toestand doorbreken en de kracht van de chakra weer door het lichaam laten opnemen;

kan balans brengen in de Sluiers van het Lichtlichaam en daarmee het genezingsproces in werking zetten en de onbalans afsluiten;

kan balans brengen in de Sluiers van het fysieke Lichaam en daarmee de oorzaak balanceren en de weerstand overwinnen;

kan balans brengen in de Sluiers van de Ziel en daarmee het zelfgenezende en geestelijke vermogen balanceren;

kan balans brengen in de Sluiers van de Geest en daarmee een metamorfose creëren in de oorspronkelijke kleur van de chakra’s en deze laten resoneren naar het lichtlichaam;

kan vanuit de circulatie systemen, circulerende energie inzetten en daarmee blokkades opheffen in de circulatiesystemen van de aura, de meridianen,het zenuwstelsel, de hormonen met zijn endocriene klieren en de bloedbaan met de daaraan gekoppelde organen;

kan werken met de 16 Chakra Trillingen buisjes.

 

Themadagen zelfgenezend vermogen: (21 uur)

De Multidimensionaal kinesioloog

heeft in zichzelf de bekabeling en toevoer van licht en beschermende kokers vanuit het Al-bewustzijn aangelegd;

kan vanuit Het Al-bewustzijn 40 Meester-krachten inzetten;

kan een doorgang in de ziel creëren, zodat de goddelijke geest het lichaam kan bereiken om het zelfgenezend vermogen te herprogrammeren tot genezing;

kan het lichaam ondersteunen om de goddelijke geest weer te bereiken, zodat psychische klachten die blijven opspelen tot rust komen;

kan werken met de 8 specifieke Dimensions buisjes.

 

Cursus Integratie: (84 uur)

De Multidimensionaal kinesioloog

heeft het overzicht om Dimensionaal, alle facetten en factoren van een balans te overzien door in de weerspiegeling te observeren. Blijft door het gebruik van de Heavenly Liquers niet hangen in de kettingreactie;

kan inzicht en overzicht als meesterschap inzetten;

kan 4 balanstechnieken uitvoeren en de overgang naar de 4 Integratietechnieken maken;

kan 4 integratietechnieken uitvoeren;

kan zijn comfortzone verlaten zonder uit evenwicht te raken door gedachtepatronen die een beeld gaan vormen;

kent het onderscheid van tijd en ruimte, van bewegen en stilstaan, golven en trillingen en kan deze ordenen;

beheerst alle facetten die spelen rondom het gereedschap, de techniek waaraan het gekoppeld is en de wisselwerking die het gereedschap in combinatie met de techniek en de tekst kan betekenen;

begrijpt vaktechnisch en vakinhoudelijk Multidimensionale kinesiologie en kan het overdragen en toepassen in de praktijk;

heeft alle emoties, die onbewust actief worden tijdens een associatie vanuit een herkenning, losgekoppeld. De associatie gebeurt voornamelijk verbaal, de inmenging vanuit praten;

heeft alle angsten, die onbewust actief worden tijdens een associatie vanuit een herkenning, losgekoppeld. De associatie gebeurt voornamelijk via de lichaamstaal, zoals angstzweet, bevriezen;

heeft alle onzekerheden, die onbewust actief worden tijdens een associatie vanuit een herkenning, losgekoppeld. De associatie gebeurt voornamelijk gevoelsmatig, zoals het gevoel hebben onderuit gehaald te worden door anderen, zelfvertrouwen dat wordt ondermijnd;

heeft alle ontkrachting (ondermijning), die onbewust actief wordt tijdens een associatie vanuit een herkenning, losgekoppeld. De associatie gebeurt voornamelijk via dominantie, zoals krachtmeting;

heeft alle realiteitskaders, die onbewust actief worden tijdens een associatie vanuit een herkenning, losgekoppeld. De associatie gebeurt voornamelijk als jouw waarheid wordt onderuitgehaald, zoals wanneer de cliënt de kinesioloog niet gelooft;

heeft alle momenten die uit evenwicht raken door liefde, die onbewust actief worden tijdens een associatie vanuit een herkenning, losgekoppeld. De associatie gebeurt voornamelijk via de manier van doen, zoals jezelf leeg geven om erkenning te krijgen;

kan een element, dat uit evenwicht gaat bij het communiceren via de testarm, inschakelen;

kan de testarm die bevriest, doordat de samenwerking tussen de elementen vastloopt, balanceren;

kan een verstoring in de Yin/Yang energie van een element balanceren;

kan saboterende energie van een element balanceren;

kan de wijze van informatieverwerking, die kettingreacties veroorzaakt door de manier waarop iemand zijn gedachten vormt, balanceren;

kan negatieve ervaringen, trauma's en onopgeloste herstelpogingen, die kettingreacties veroorzaken in het celgeheugen, deblokkeren;

kan vicieuze fysieke cirkels, die door gedachtevorming is gemanifesteerd en in organen en lichaamsstelsels wordt weerspiegeld, balanceren;

kan een allergische reactie, (de interpretatie) die in de cortex is ontstaan en de resonantie die daardoor in het lichaam achterblijft, neutraliseren;

kan werken via de lijst met contacttechnieken om het innerlijk contact met het mentale, fysieke en emotionele niveau in eenheid te herstellen;

kan het innerlijke contact tussen lichaam, ziel en geest laten samenwerken;

weet het verschil tussen de lijsten met de contacttechnieken en de hersteltechnieken en weet deze in te zetten;

kan de centrales inzetten om de energiehuishouding van de levensenergie te optimaliseren;

kan de 5 centrales op hun plek terugzetten;

kan zelf via de elementen testen;

kan voor zichzelf testen;

kan op afstand een cliënt balanceren;

kan het fysieke lichaam ondersteunen bij het loskoppelen van vervuilde energie;

kan verbinding maken met de bron van de cliënt, het probleem, enz.;

kan via een stand-in plaatsvervangend testen voor derden;

kan plaatsvervangend communiceren voor een orgaan en zijn functiestelsel;

kan een plaatsvervangende route voor een orgaan of functiestelsel uittesten en aanleggen;

kan de voedingsbron van een ziekte loskoppelen;

kan polariteitomkering van de energiestroom balanceren;

kan restanten van een klacht opruimen;

kan vanuit de kern van een probleem naar buiten toe werken;

kan de cliënt wapenen tegen beïnvloedingen vanuit de cliënt zelf of van buitenaf;

kan energieën, die ongevraagd in het energieveld van de cliënt zijn neergelegd, teruggeven aan de rechtmatige eigenaar;

kan ongewenste energetische verbindingen verbreken;

kan werken met de 50 Heavenly Liquer buisjes.

 

Cursus Kristal element: (63 uur)

De Multidimensionaal kinesioloog

heeft restanten die geestelijk geen waarde meer hebben, maar nog wel over energie, klachten of pijn veroorzaken, in zichzelf gebalanceerd;

heeft zintuigen met een ontwikkelingsachterstand in zichzelf gebalanceerd;

heeft zintuigen die lekkage veroorzaken in zichzelf gebalanceerd;

kan vanuit de geest overzicht en wijsheid inzetten;

kan de integratie tussen lichaam, ziel en geest per element in balans brengen;

kan de cliënt aansporen zijn eigen helende en genezende vermogen in te zetten;

heeft zijn eigen vooruitgezette energie in balans gebracht. En is daardoor als behandelaar in staat de elementen geïntegreerd te laten samenwerken;

kan de kristalkracht, de latent aanwezige kracht om onszelf in evenwicht te brengen, inzetten;

kan de plussen, de leermomenten uit het leven, integreren met de kristalkracht;

kan de leermomenten met de geïntegreerde kristalkracht als een hernieuwde kracht geboren laten worden;

kan met de piramides deze hernieuwde kracht ondersteunen, zodat het aansluit bij het natuurlijke evenwicht;

kan geest, ziel en lichaam laten samenwerken om doelen te bereiken;

kan oude gedragspatronen balanceren, zodat de hernieuwde kracht ondersteund wordt vanuit het aanpassingsvermogen van de vier hersenkwabben;

kan werken met 30 kristallen, 237 Route buisjes, 58 Catchers, 50 Heavenly Liquers buisjes, 15 situatie Emotie Liquers buisjes, 50 Basismixen buisjes,
13 specifieke Dimensions buisjes, 4 Tachyon cellen en 10 Magneetjes.

 

Cursus Ondersteuning: (35 uur)

De Multidimensionaal kinesioloog

kan stoornissen in het contact met de innerlijke leiderschap en het communicatieproces met het onvermogen (de klacht) balanceren;

kan met het ondersteunde vermogen een stilstaand vermogen in beweging brengen;

kan een negatieve ontwikkeling van een vermogen in beeld brengen en zorgen dat het zich positief kan gaan ontwikkelen;

kan het structurele evenwicht ondersteunen, waarmee het vermogen om zichzelf te ondersteunen wordt geactiveerd;

weet het verschil tussen de lijsten met contacttechnieken, hersteltechnieken en ondersteuningstechnieken en weet deze in te zetten;

kan werken met 237 Route buisjes, 13 zintuigbuisjes en 20 piramides.

 

Cursus Emotie: (42 uur)

De Multidimensionaal kinesioloog

kan verdwaalde, onderdrukte, vastgezette of geërfde emoties in kaart brengen en balanceren;

kan organen die zich vereenzelvigen met emoties of een erfelijke belasting en daardoor een eigen leven gaan leiden, balanceren;

kan emotionele belasting in de etherische processen in het etherisch lichaam balanceren, en voorkomt dat dit fysieke klachten gaat geven;

kan het hormoonstelsel op elkaar afstemmen;

kan vanuit de schildklier de mannelijke en vrouwelijke energie in eenheid laten functioneren;

kan systemen laten samenwerken, zodat ze elkaar ondersteunen bij het opruimen van emoties;

kan onderdrukte emoties via het hieraan gekoppelde chakra ontladen;

kan overtuigingen, die zijn opgebouwd via erfelijke structuren of continue bevestiging, balanceren;

kan emoties, die we als een kruis met ons meedragen, laten kruisen zodat ze kunnen worden losgelaten;

kan werken met de positieve kracht van de Kristalkanalen in het etherisch lichaam, voor opbouwende kracht;

kan in het historische geheugen oude patronen, die je ineens overvallen en het contact met je ware essentie verstoren, balanceren;

kan verstoord geraakte kristalkanalen herstructureren;

kan werken met de 100 Mineralen en sporenelementen buisjes, 33 Emotie Liquers buisjes, en de 3 Specifieke Dimensions buisjes Magneet, Essentie en Ommekeer.

 

Cursus Grenzen stellen: (35 uur)

De Multidimensionaal kinesioloog

kan lagere trillingsniveaus van binnenuit naar het gewenste persoonlijke trillingsniveau brengen, naar het persoonlijk hoogste potentiële niveau;

kan begrenzende, onnatuurlijke belastingen in de blauwdruk balanceren;

kan energie van karma, die begrenst en/of over grenzen heen laat handelen, neutraliseren;

ondersteunt het loslaten van begrenzende oude processen (verlichting), om de volgende stap naar zelfverwerkelijking of zelfrealisatie te verwezenlijken;

kan de beschadigde natuurlijke manier van grensbewaking balanceren, die is ontstaan doordat een ongevraagde ervaring je kern heeft aangetast;

kan werken met de 50 Metaforen buisjes en de 2 specifieke Dimensions buisjes Afsluiten en Uitdagen.

 

Cursus Allergieën (56 uur)

De Multidimensionaal kinesioloog

kan een overgevoeligheid op levensenergie balanceren: een eigenschap, een aspect hoe je in elkaar zit, die de levensenergie niet kan toelaten, verwerken of verteren, wordt gebalanceerd;

kan een overgevoeligheid op geestelijke voeding balanceren: het karakter, de manier waarop je reageert in denken en zoeken naar antwoorden in je geest, wordt gebalanceerd;

kan een overgevoeligheid op de aard van het probleem (aardse overgevoeligheid) balanceren: de niet aanwezige kracht om te aarden of te blijven staan in het leven, wordt gebalanceerd;

kan symptomen van een allergische reactie balanceren via de ademhaling en de blaasmeridiaan. Boosheid uit oude bestaansvormen loslaten;

kan symptomen van een intolerantie balanceren via de ademhaling en de blaasmeridiaan. Via de zintuigen in het heden opgebouwde blokkades loslaten;

kan symptomen van een afstotingsprobleem balanceren via de ademhaling en de blaasmeridiaan. Het centrale zenuwstelsel in balans brengen;

kan symptomen van een rolpatroon balanceren via de ademhaling en de blaasmeridiaan. Loslaten van boosheid uit oude bestaansvormen, zintuigen;

vrij maken van blokkades uit het heden en het centrale zenuwstelsel in balans brengen voor de toekomst;

kan symptomen van een reactie balanceren via de ademhaling en de blaasmeridiaan. Loslaten van symptomen en in balans brengen van reacties;

kan symptomen van een contactprobleem balanceren via de ademhaling en de blaasmeridiaan. Herstellen van het contact van het meridiaanstelsel en zijn organen;

kan problemen balanceren die ontstaan bij voedingsproblemen in het lichaam, gevolgen bij de verwerking van voeding door afbraak, allergie, combinatie, opname of verlamming, door tekorten of een teveel aan vitaminen en mineralen;

kan de balans ankeren in de organen, zodat de balans vastgehouden kan worden en eventuele associaties met de overgevoeligheid geen nieuwe reacties van de organen uitlokken;

kan de emotionele processen van de balans ondersteunen door combinaties van chakra energie te verbinden;

kan werken met de 50 Orgaanbuisjes, 50 Vitamines en mineralen buisjes, en 50 Basismixen buisjes.

 

Themadagen Pijn en Lijden: (21 uur)

Multidimensionaal kinesioloog

kan twee soorten pijn, die tegelijk spelen en worden gevoed door angst, balanceren;

de door angst gevoede fysieke pijn, de pijn die lichamelijk wordt gevoeld;

de door angst gevoede etherische pijn, de innerlijke pijn die wordt ervaren als lijden;

kan werken met 50 Route buisjes en 13 Zintuig buisjes.

 

Cursus Breinintegratie: (77 uur)

De Multidimensionaal kinesioloog:

heeft in zichzelf 14 hersenonderdelen gebalanceerd om optimaal die energie te kunnen inzetten voor het observeren en aanpakken van de gevolgen van de klacht van de cliënt;

heeft in zichzelf 14 hersenonderdelen gebalanceerd, zodat ze hun oorspronkelijke frequentiebereik hebben;

heeft in zichzelf 32 hersenonderdelen gebalanceerd om elektrische spanning te kunnen opvangen en ontladen;

heeft in zichzelf 14 hersenonderdelen gebalanceerd om chaos bij de kinesioloog en daardoor desoriëntatie bij de cliënt te voorkomen;

beheerst de instap naar de technieken van deze module;

kan het vasthouden van het herstel balanceren. Balanceert negatieve weerspiegelingen en meegenomen of opgelopen beperkingen die het vasthouden van het herstel onmogelijk maken;

kan door het toepassen van de technieken van deze module de samenwerking tussen het reptielenbrein, het zoogdierenbrein en het menselijk brein optimaliseren;

kan een kortsluiting, een onverwachte opgetreden traumatische gebeurtenis of conflictsituatie, in een van de 14 hersenonderdelen balanceren;

kan een achterliggend probleem, een ander herstelproces dan de actuele klacht dat op de achtergrond meespeelt, belichten;

kan een overheersing in het menselijke brein (het denkende, rationele brein) en daarmee een ongezonde ziekmakende cyclus, de Mo cyclus, balanceren;

kan een overheersing in het reptielenbrein balanceren, die in de elementen in de Ko cyclus een instandhouding creëert die zo dominant is, dat het het leven van de cliënt beheerst;

kan een overheersing in het zoogdierenbrein balanceren, die in de Sheng cyclus een instandhouding creëert die zo dominant is, dat het het leven van de cliënt beheerst;

kan het verschil herkennen of er sprake is van een nieuwe klacht of een probleem met het vasthouden van het herstel van de oorspronkelijke klacht;

kan werken met de 5 specifieke Dimensions buisjes: Uitdagen, Ondersteuning brein, Herstel brein en Evaluatie brein.

 

Cursus Finishing Touch: (35 uur)

De Multidimensionaal kinesioloog

kan met de technieken van deze module blokkades opsporen die het manifesteren van het herstel van de oorspronkelijke klacht belemmeren;

beheerst de verandering in communicatie met de testarm, van “onbalans naar gebalanceerd te zijn”. Kan een doorstart geven als het herstel zich niet manifesteert in beweging, houding of manier van doen;

kan de schijnaanpassingen balanceren die de manifestatie van een balans in beweging, houding of manier van doen, blokkeren;

kan het zintuiglijke en sensorische netwerk balanceren, zodat afstemming met de innerlijke leiding ontstaan. De cliënt kan het antwoord voor een oplossing in zichzelf vinden en indien nodig hulp of ondersteuning buiten zichzelf zoeken;

kan energetische stuiptrekkingen balanceren, veroorzaakt door energie die via het energetische lichaam (zoals chakra’s, aura’s en meridianen) doorsijpelt naar het heden en een doorstart van het herstel belemmert;

kan werken met de 52 Pileje buisjes, 33 Beken buisjes en de 5 specifieke Dimensions buisjes Erken, Klaar, Sluiers, Vitaliteit en Opstart. Tevens met de Tachyonen cel Verwijderen en met de Slaap Piramide.