• Home
  • Algemene informatie
  • Competenties

Wat zijn de competenties van Dimensions Training Institute

Van de student wordt verwacht zich te competeren aan technieken die speciaal voor de studenten zelf ontwikkeld zijn. Dit is nodig om karaktereigenschappen en gedrag te ontwikkelen en de kracht op te bouwen om met het gereedschap van de cursussen te kunnen werken. Een techniek in praktijk kunnen brengen bestaat uit de samenwerking van techniek, gereedschap en de student die aan zichzelf heeft gewerkt. Alleen als de student zelf meester is over zijn/haar eigen blokkades op een te leren techniek, is de student in staat om de techniek succesvol in te zetten in de praktijk voor de cliënten.

De cursus doorloopt de student met de intentie er zorg voor te dragen, dat cliënten balanceren niet ten koste gaat van zichzelf of dat het balanceren afhankelijkheid creëert. Het doel van het vak Multidimensionale Kinesiologie is de cliënt te ondersteunen in zijn groei en in zijn evolutie en hem te leren zijn eigen kracht te ontwikkelen om zijn klachten te overwinnen. Dit zijn competenties waar MDK voor staat.

Hoe bereiken we deze competenties
De cliënt ondersteunen om zijn eigen klachten te overwinnen bereikt de student door te leren contact problemen te balanceren en te herstellen wat de cliënt zelf niet meer kan. Dat wat nieuw aangelegd is in het systeem van de cliënt of iets wat nog niet sterk genoeg is in de cliënt te ondersteunen zodat herstel vastgehouden wordt en zich kan manifesteren in houding, beweging en manier van doen en laten. Dit gaat de student allemaal ontwikkelen in de loop van de cursussen via de technieken voor de student zelf en via de technieken voor de cliënt in de praktijk.