• Home
 • Algemene informatie
 • Beroepsethiek

Beroepsethiek

De student handelt volgens de beroepsethiek (ethische code) van Dimensions Training Institute. De student is zelf verantwoordelijk voor de invulling van eventuele behandelingen. De student wordt geadviseerd de gevolgde procedures in de praktijk te hanteren.

Gedragsindicatoren:

 • De student is persoonlijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor al zijn/haar beslissingen en daden in samenwerking met testdozen van DTI en het balanceren van mensen als handelswijze.
 • De student is verplicht, alle informatie aangaande de cliënt, ten allen tijde vertrouwelijk te behandelen.
 • De student behandelt de cliënt met respect voor persoonlijke integriteit, hun individuele noden, normen en waarden.
 • De student werkt met de cliënt naar beste van zijn/ haar kunnen, zonder vooroordeel ten aanzien van leeftijd, ras, religie, cultuur, seksuele geaardheid, fysieke mogelijkheden, of sociaal economische achtergrond.
 • De student maakt nimmer misbruik van zijn positie bij het balanceren van cliënten om op een of andere manier een "relatie" uit te lokken of te beginnen.
 • De student respecteert de vertrouwensrelatie tussen zichzelf en de cliënt(e).
 • De student respecteert het recht van de cliënt om hun eigen begeleider te kiezen.
 • De student respecteert het vertrouwen van de cliënt in een arts of eerstelijns verzorger en de student is zich bewust dat hij/zij niet vervangend maar aanvullend optreedt.
 • De student steunt de cliënt zonder tussen komst van zijn persoonlijk oordeel. Is de student hiertoe niet in staat dan moet de student de cliënt adviseren met een andere begeleider in zee te gaan.
 • Indien de student in kennis en vaardigheden ten aanzien van de problemen van de cliënttekort zal schieten, dient de student de cliënt te adviseren, een second opinion te vragen.
 • Testdozen (gereedschap) of cursus mappen mogen niet worden doorverkocht aan derden, deze hebben niet aan zichzelf kunnen werken om met het gereedschap om te gaan.
 • De student dient zich ieder jaar bij te scholen en met het gereedschap en technieken te werken zoals hij/zij geleerd heeft bij DTI om in aanmerking te komen voor de praktijken en therapeutenlijst op de website.
 • Bij gegronde klachten, onkunde of wangedrag behoud DTI zich het recht voor om studenten van de praktijken en therapeutenlijst op de website te weigeren.