Bijscholingsmodules

De modules van de opleidingen  Multidimensionale Kinesiologie, Voetrefexologie, Medische basis kenis, zijn door het KTNO geaccrediteerd als bijscholing voor de beroepsverenigingen. Na het afronden van een module, is op de Instroom module na, iedere module gelijk inzetbaar in de praktijk. Iedereen die binnenkomt bij DTI begint bij de instroom module om kennis te maken met de testmethode van DTI en de vijf elementen die de grondslag zijn waar de opleiding van DTI uit opgebouwd is.

Na deze module maak de student de beslissing of start met de opleiding of later nog andere modules wil volgen van ons instituut voor bijscholing. De modules hebben een opbouwende structuur en dienen wel in de volgorde van de opleiding gevolgd te worden. uitzonderingen zijn soms in overleg mogelijk.

De modules zijn door en KTNO geaccrediteerd als bijscholing voor de beroepsverenigingen. Na het afronden van een module, is iedere module gelijk inzetbaar in de praktijk.

Studiebelasting

Voor bijscholing ontvangt de student een certificaat van deelname. De studiebelasting van een module voor het behalen van het certificaat bestaat uit praktijklesuren en zelfstudie uren.

De praktijklesuren vindt u onder de desbetreffende module rechts op het scherm.
Naast de praktijklesuren is oefenen op oefenpersonen een must om het geleerden in de praktijk in te kunnen zetten. Ook zal er een vragenlijst ingevuld moeten worden over de inhoud van de betreffende module. De zelfstudiebelasting naast de praktijklesuren zijn 7 uur per lesdag.

Als u aan het eind van een studiejaar afsluit met diploma, komen er nog 14 zelfstudie uren per lesdag bij. Deze zelfstudie uren zijn opgebouwd uit het bijhouden van een logboek over je persoonlijke groei, het schrijven van een casus, vakinhoudelijke supervisie, pHet gereedschap

De werkmethode en het gereedschap van DTI

De samenwerking tussen de student, het gereedschap (testdozen) en de bijbehorende technieken zorgen voor de unieke manier waarop DTI werkt . Het gereedschap is alleen tijdens de opleiding te koop, omdat de student eerst aan zichzelf werkt voordat de student met de trillingen van het gereedschap uit de testdozen kan werken. De dozen bevatten ondersteunde energieën en trillingen om het zelfgenezend vermogen in werking te zetten, te ondersteunen of gecoördineerd samen te laten werken met de systemen en organen van het lichaam, zodat de balans zich manifesteert in houding, beweging en manier van doen.

De trilling van het gereedschap zorgt ervoor dat de student kan communiceren met de systemen van de cliënt. Het gereedschap zoekt als het ware in de energie van de cliënt. Door een trilling te veroorzaken kan de weg vrij gemaakt worden zodat er gecommuniceerd kan worden ondanks de blokkade op dat moment.

De tekst zorgt voor de vertaling die de student leert over te brengen naar de cliënt. De oorsprong van het woord veroorzaakt een herkenning of herinnering en is de reisleider op de weg.

De juiste vraagstelling en het interpreteren door middel van de technieken en het gereedschap reikt het bewustzijn aan over de oorzaak achter de onbalans van de cliënt.

De energie van het gereedschap zorgt ervoor dat er een energieveld gecreëerd wordt waarin alles aanwezig is en de voorwaarde woord gevormd om te kunnen balanceren.

De combinatie van trilling en energie zorgt ervoor dat de techniek het werk kan doen met als resultaat het ondersteunen van het zelfgenezend vermogen van de cliënt.

De totale opleiding van vier jaar bevat in totaal 630 docentcontacturen en 185 ECT’s

De prijs per opleidingsdag is € 70,00 exclusief het gereedschap (testdozen) en inclusief lunch en lesmaterialen en kan per dag betaald worden.